poniedziałek, 17 czerwca 2019
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ - NIEDZIELA PALMOWA
Wpisany przez Agnieszka Zakrzewska   
poniedziałek, 14 kwietnia 2014 19:53
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ - NIEDZIELA PALMOWA.

Tłumy wiernych przybyły do klasztoru oo. Bernardynów w Niedzielę Palmową by obejrzeć przygotowane przez ojców widowisko, w którym wzięli udział m.in. zastępca burmistrza Przeworska Dariusz Łapa, przewodniczący Rady Miasta Przeworska Andrzej Rozpotyński, radny Jan Krzywonos, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Anna Darecka, Henryk Prochowski, Andrzej Kowalski oraz pracownik UM Agnieszka Zakrzewska.

 

Po raz pierwszy w historii miasta, za sprawą pomysłodawcy i reżysera całego przedsięwzięcia gwardiana o. Marcelego Gęśli, odegrane zostały plenerowe sceny wjazdu Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy i wypędzenie przekupniów ze świątyni. Misterium Męki Pańskiej ma szansę stać się, obok wielkoczwartkowego bębnienia, drugą wielkanocną tradycją naszego grodu.

Więcej zdjęć: http://www.przeworsk.bernardyni.pl/mist.php

  

Misterium Męki Pańskiej


Chrystus: Henryk Prochowski

Apostołowie:

Jakub Starszy - Leszek Kisiel
Juda - Tadeusz Kałamarz
Mateusz - Dariusz Łapa
Piotr - Marian Paszkowski
Bartłomiej - Zbigniew Kiszka
Jakub Młodszy -  Andrzej Rozpotyński
Filip - Stanisław Jurkiewicz
Andrzej - Andrzej Kowalski
Judasz - Piotr Kucab
Tomasz - Andrzej Kucab
Jan - Edward Pączka
Szymon - Jan Krzywonos

Nikodem - Żyła Stanisław
Józef - Drapała Piotr
Izaak - Sebastian Szwarczak
Aaron - Wiesław Kubas
Ruben - Głowacki Jakub
Sadok - Dawid Sikora
Mojżesz - Stafiej Stanisław
Niewiasta - Diana Kaniewska
Prolog - Wilk Szymon
Dzieci jerozolimskie: Franciszkańska Młodzież Oazowa i Oaza Dzieci Bożych

Niewiasty Jerozolimskie:
Paszkowska Dorota
Edyta Bieniasz
Zakrzewska Agnieszka
Darecka Anna
Kucab Zofia
Gołda Maria

Przekupnie jerozolimscy:
Br. Władysław Wyka ofm
Michał Ferenc
Karol Ferenc

Żołnierze rzymscy oraz trębacze:
1. Piotr Chmura
2. Tomasz Wołowiec
3. Ryszard Kruk
Nagłośnienie i światło:
Benedykt Magoń
Mariusz Mirkiewicz

Transport: Stefan Cwakliński
Scena:  Wiesław Kubicki

Scenografia i charakteryzacja postaci:
Paulina Bujny
Urszula Łaniusz
Dorota Czarny-Konieczny
Współpraca: Państwo Bujny

Kamera i zdjęcia: Mariusz Kostka
Zdjęcia: Wojciech Kapusta

Scenariusz i reżyseria: o Marceli R. Gęśla ofm
Współpraca: o. Tymon Dolański ofm, Katarzyna i Mariusz Dąbek, sierż. szt. Renata Jaremko, Franciszek Kowal

Podziękowania:
Wszystkim, którzy  przez modlitwę i pomocną dłoń włączyli się w przygotowanie Misterium Męki Pańskiej
Pani Burmistrz Miasta Przeworska Marii Dubrawskiej – Lichtarskiej
Pracownikom Urzędu Miasta Przeworska 
Staroście Powiatu Przeworskiego Zbigniewowi Kiszce
Pracownikom Starostwa Powiatowego w Przeworsku
Wójtowi Gminy Przeworsk Edwardowi Pączce
Pracownikom Urzędu Gminy Przeworsk
Komendantowi Policji Powiatowej w Przeworsku mł. insp. Ryszardowi Kornadze
Pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku
Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku mgr inż.Tomaszowi Lenarowi
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury Andrzejowi Kowalskiemu
Ochotniczej Straży Pożarnej z Mirocina na czele z Arkadiuszem Węgrzynem pracownikiem Urzędu Gminy


z darem modlitwy o. Marceli R. Gęśla ofm

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt