wtorek, 19 marca 2019
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

DOBRY START W PRZEWORSKU
Wpisany przez Agnieszka Zakrzewska   
wtorek, 24 lipca 2018 07:42
DOBRY START W PRZEWORSKU.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że będzie realizatorem rządowego programu „Dobry Start” dla ucznia. „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z terenu miasta Przeworska – bez względu na dochód rodziny. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szklonego dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej, dotychczasowych gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej,dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szklono wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy), do ukończenia przez nie 20. roku życia.

 

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenia do ukończenia 24. roku życia.

Kiedy świadczenie Dobry Start nie przysługuje? Świadczenie nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie dobry start? Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić: rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, pełnoletnia osoba ucząca się w szkoły, (niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony.)

Wnioski mieszkańców miasta Przeworska o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Krakowska 30, parter budynku, pokój nr 2.

Wnioski będą przyjmowane już od 1 lipca online – drogą elektroniczną, od 1 sierpnia papierowo – drogą tradycyjną. Ważne! Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Od 1 sierpnia wnioski w formie papierowej można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie? W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny świadczenie „Dobry Start” otrzymają do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia. Wzór wniosku o świadczenie "Dobry Start" - https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie.

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt