czwartek, 2 lipca 2020
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt


SZKOLNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK KOSZYKÓWKI W PRZEWORSKU „SMOK”
Wpisany przez Wiktor Janusz   
piątek, 29 listopada 2019 12:12
SZKOLNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK KOSZYKÓWKI W PRZEWORSKU „SMOK”.

Dzięki przyjęciu i pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku przez Polski Związek Koszykówki od września 2016 roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek koszykówki „SMOK” dziewcząt. Jest to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja, zwiększenie ilości dzieci uprawiających tę dyscyplinę sporu, jak również zwiększenie sprawności fizyczne. PZKosz ze swojej strony pokrywa koszty zakupu specjalistycznego sprzętu sportowego (piłki, D-MAN, drabinki koordynacyjne, mini płotki, jak również kamerę i laptopa), jaki koszty zatrudnienia trenerów.Miasto zobowiązane jest zgodnie z umową do zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej, zakup strojów sportowych, udostępnienia Sali sportowej potrzebnej do prowadzenia zajęć, jak i ubezpieczenia uczestników programu.

W ramach współpracy i dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Przeworska dr Leszkiem Kisielem, a Polskim Związkiem Koszykówki od stycznia bieżącego roku kontynuujemy projekt Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki dziewcząt, który realizowany jest przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku.

Wszystkie zajęcia Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki odbywały się na obiektach sportowych Szkoły podstawowej nr 1 w Przeworsku. Dzięki wymaganiom PZKosz i życzliwości Pani dyrektor Barbarze Motyce wszystkie grupy mogły trenować w dogodnych godzinach. Każda z grup, tj. klasy IV, V i nowo powstała grupa klas I – III tzw. naborowa, swoje 90 minutowe zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Kadrę trenerską tworzą Jerzy Gilecki i Bartłomiej Diduch, który jest jednocześnie koordynatorem programu SMOK w Przeworsku.

Trzeba wspomnieć, iż nowo powstała grupa z klas I – III otrzymały nowy sprzęt, który jest przeznaczony dla tej kategorii wiekowej, tj. nowy zestaw 3kosze jak i 20 nowych piłek rozmiar 4.

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt