piątek, 30 października 2020
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


Informacja o bieżącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez LGD „Dorzecze Mleczki” na lata 2014 2020
Wpisany przez Agnieszka Zakrzewska   
poniedziałek, 29 czerwca 2020 10:30
Informacja o bieżącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez LGD „Dorzecze Mleczki” na lata 2014 2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” istnieje od 2008 roku. Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy podmioty z trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD „Dorzecze Mleczki” są cztery gminy województwa podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego: Gmina Przeworsk, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Zarzecze i Gmina Gać. Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.


Dotychczasowe środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wysokości 5 400 000 PLN, w związku ze spełnieniem stosownych warunków przez LGD „Dorzecze Mleczki” zostały zwiększone o kwotę 540 000 PLN. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej przez grupę defaworyzowaną (270 000 PLN), wsparcie operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg służących zapewnieniu dostępu do obiektów użyteczności publicznej (107 292 PLN), wsparcie operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (112 708 PLN) oraz na wsparcie operacji służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym (50 000 PLN).


Budżet LSR – 5 940 000 PLN przewiduje wsparcie realizacji celów szczegółowych: wzrost miejsc pracy (2 970 000 PLN), poprawę infrastruktury drogowej (1 107 292 PLN), wzmocnienie kapitału społecznego przez wzrost kompetencji społeczności lokalnej (100 000 PLN), poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (1 512 708 PLN), wzrost zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym (250 000 PLN) oraz wykorzystanie lokalnych zasobów: przyrodniczych, kulturowych i historycznych (270 000 PLN). W ramach budżetu zostały wykorzystane środki w wysokości 5 940 000 PLN, co stanowi 72 % całego budżetu.  

Gmina Miejska Przeworsk zrealizowała operacje w ramach LSR o wartości 1 245 225 PLN. Przebudowa ulic Jedności, Długiej i Solarza kosztowała 981 086 PLN, budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej 214 139 PLN. Opracowanie i wydanie drukiem dokumentów historycznych dla miasta Przeworska w 625 rocznicę nadania praw miejskich kosztowało 50 000 PLN.
Na obszarze LGD Dorzecze Mleczki w ramach LSR dofinansowano tworzenie nowych miejsc pracy w wysokości 2 094 307 PLN. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej zostało utworzonych 20 miejsc pracy, a w zakresie rozwoju działalności gospodarczej powstało 6 miejsc pracy.
Do końca 2020 roku planowane są nabory wniosków na wsparcie operacji z zakresu: operacji służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym, podejmowania działalności przez grupę defaworyzowaną, operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg służących zapewnieniu dostępu do obiektów użyteczności publicznej. Realizacja LSR zakończy się w 2022 roku.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt