sobota, 23 września 2017
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

GRA MIEJSKA
niedziela, 14 maja 2017 11:05

Gra Miejska  „Gdzie jest Prorok?" z okazji 30 rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego 20.05.2017

Regulamin: http://www.chrystus-krol.przeworsk.pl/9457

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-lWwK0YFo9o3tM_aZ0yabRUYdOBqAabcx1v7ev_ip7X75VQ/viewform

Więcej…
 
INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
piątek, 12 maja 2017 09:41

Burmistrz Miasta Przeworska informuje, że od dnia 15 maja 2017 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie miasta inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.).

Więcej…
 
INFORMACJA O OCENIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2016 r.
Wpisany przez Agnieszka Zakrzewska   
czwartek, 11 maja 2017 14:00

Zgodnie z art. 12 ust. 5 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328) na podstawie przedłożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku oceny obszaru jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz szacunkowe ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie Miasta Przeworska w 2016 roku  Burmistrz Miasta Przeworska podaje że, w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań próbek wody oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole kontroli urządzenia wodociągowego i w protokołach poboru próbek wody  z wodociągu miejskiego stwierdzono, iż  „Wodociąg Przeworsk" będący pod nadzorem Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Przeworsku, w 2016 r. : wyprodukował 733 007 m3 wody zaopatrując 15 731 mieszkańców miasta.

Więcej…
 
Z ŻYCZENIAMI U BIBLIOTEKARZY
czwartek, 11 maja 2017 08:34

Burmistrz Miasta Przeworska, w związku z trwającym Tygodniem Bibliotek odwiedził Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Przybosia w Przeworsku. Z okazji przypadającego w poniedziałek Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, przekazał serdeczne życzenia i podziękowania za pracę dyrektorowi Henrykowi Prochowskiemu oraz wszystkim pracownikom przeworskiej biblioteki.

Więcej…
 
ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA
czwartek, 04 maja 2017 10:29

„Wszelka władza społeczności ludzkiej
początek swój bierze z woli narodu” - Rozdz. V Konstytucji 3 Maja.

Tegoroczne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych i zaproszonych gości przed budynkiem Urzędu Miasta Przeworska i Starostwa Powiatowego.

Więcej…
 
12,1 MLN ZŁ DOTACJI Z UE NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZEWORSKU
piątek, 28 kwietnia 2017 13:36

Burmistrz Przeworska informuje, że po wielu miesiącach przygotowań oraz w wyniku złożonego wniosku w dniu 20 kwietnia 2017 r. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku", w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Więcej…
 
TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Wpisany przez Wiktor Janusz   
piątek, 28 kwietnia 2017 10:39

26 kwietnia 2017 roku Burmistrz Miasta Przeworska wraz z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku, Strażą Miejską i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przeworsku zorganizował Finał Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Turniej odbywał się na obiektach sportowych MOSiR-u przy ul. Misiągiewicza.

Więcej…
 
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM - DAJ SOBIE SZANSĘ
środa, 26 kwietnia 2017 16:32

Jeżeli masz chwilę wolnego czasu, odrobinę chęci do niesienia pomocy innym, lubisz dzielić się z innymi, to podejmij współpracę z nami i zostań wolontariuszem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku. Masz możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce, odkrywanie poczucia sensu pomagania innym, zdobyć nowe doświadczenia „zarażenia” innych swoją energią, oderwanie się od monotonii dnia codziennego, a także możesz zrealizować swoje marzenia czy plany.

Więcej…
 
DZIEŃ ZIEMI W SP 3 W PRZEWORSKU
Wpisany przez Wiktor Janusz   
środa, 26 kwietnia 2017 14:00

Dzień Ziemi to święto specjalne i wyjątkowe. To okazja do podkreślenia, jak ważne jest wspólne działanie na rzecz naszej planety. Z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. J. Piłsudskiego w Przeworsku - p. Lidii Bułaś w piątek 21.04.2017 r. zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Bliżej Przyrody”.

Więcej…
 
380 000 ZŁ NA REMONT UL. GORLICZYŃSKIEJ
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 15:45

21 kwietnia br. Burmistrz Miasta Przeworska podpisał umowę na remont kolejnego odcinka ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku. Droga wojewódzka nr 835, która w naszym mieście na znaczącej długości nosi nazwę ul. Gorliczyńska, po zakończeniu budowy autostrady A4 oraz w wyniku zwiększonego ruchu samochodów osobowych, a przede wszystkim ciężarowych, wymaga natychmiastowych remontów i działań naprawczych. Burmistrz wystąpił do Marszałka Województwa Podkarpackiego, jako właściciela drogi o jej remont, deklarując równocześnie partycypację w kosztach remontu.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 20

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt