piątek, 15 stycznia 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


BUDŻET 2010 - WSZYSCY ZA PDF  Array Drukuj Array  Email
BUDŻET 2010 - WSZYSCY ZA.

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Przeworska jednogłośnie przyjęła budżet miasta na rok 2010. Wcześniej Komisja Budżetu i Finansów spotkała się dwukrotnie w celu omówienia projektu budżetu. Ostatecznie, na posiedzeniu w dniu 26 stycznia br. projekt przedłożony przez burmistrza, Komisja zaopiniowała pozytywnie. Również pozytywną opinię przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa. Poziom dochodów w przyjętym budżecie to 35 910 000  zł, a wydatki ustalone zostały na poziomie 40 316 000.

Przedłożony budżet zamyka się deficytem w wysokości 4 406 000 zł, który zostanie pokryty z długoterminowych kredytów i pożyczek. W budżecie miasta na 2010 r. zostały ustalone wydatki inwestycyjne w wysokości 5 146 880 zł, co stanowi 12,77 % wszystkich wydatków budżetowych (wzrost 4,77%). Tegoroczny budżet, to budżet zadaniowy - podkreślił burmistrz Janusz Magoń - przed nami realizacja największych od lat inwestycji:

 • Budowa ul. Żytniej, Niepodległości i Witosa - Regionalny Program Operacyjny – 2 001 944
 • Budowa ul. Benbenka wraz z infrastrukturą - 170 000 zł.
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej obsz.poprzemysłowych pł. cz. - 200 000 zł.
 • Dokumentacja budowy chodnika - Gorliczyńska 10 000 zł.
 • Dokumentacja na umocnienie skarpy ul. Wąska, Wałowa, św. Jana - 50 000 zł.
 • Zakup samochodu służbowego - 80000 zł.
 • Zakup programów - 16 500 zł.
 • Budowa internetu szerokopasmowego - 86 000 zł.
 • Dotacja zakup samochodu dla straży pożarnej - 20 000 zł.
 • Budowa kanalizacji deszczowej - Benbenka, Rolna, Sportowa - 35 000zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lwowska, i przyległe dokumentacja - 45 000 zł.
 • Remont Dworu z Krzeszowic i Domu Gackiego - 756 449 zł.
 • Rewitalizacja ratusza - 25 000 zł.
 • Dokumentacja techniczna domów wpisanych do zabytków przy Tkackiej i Kilińskiego - 40 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym roku są wyższe od ubiegłorocznych o 54,30 %.

Skarbnik Miasta Anna Dąbek zwróciła uwagę na fakt dokładania coraz większej kwoty z własnych środków miasta na oświatę. Odbywa się to kosztem  zadań miasta, m.in. inwestycji - poinformowała Skarbnik - subwencja oświatowa stanowi już tylko 46% wszystkich kosztów oświatowych, pozostałe 54 % pokrywamy z naszych środków. Wzrost udziału środków własnych w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi 3%.

 

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt