poniedziałek, 17 czerwca 2019
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

STATUETKI I MEDALE ROZDANE - NAGRODY MIASTA PRZEWORSKA RATUSZ 2013 PDF  Array Drukuj Array  Email
STATUETKI I MEDALE ROZDANE - NAGRODY MIASTA PRZEWORSKA RATUSZ 2013.

Władze miasta Przeworska od 1997 r. wyróżniają zasłużone osoby i instytucje Nagrodami Miasta Przeworska „Ratuszami” (statuetki i medale). O wyborze laureatów decyduje kapituła, powoływana na czas kadencji, przez Burmistrza Miasta Przeworska.

 

 

Obecnie w jej skład wchodzą:

1.    Burmistrz Miasta Przeworska Maria Dubrawska - Lichtarska - Przewodnicząca Kapituły
2.    Zastępca Burmistrza Przeworska - Dariusz Łapa
3.    Przewodniczący Rady Miasta Przeworska - Andrzej Rozpotyński
4.    Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska – Tomasz Majba
5.    Proboszcz parafii pod wezwaniem Ducha Świętego - ks. Tadeusz Gramatyka
6.    Gwardian klasztoru oo. Bernardynów w Przeworsku - ojciec Marceli Gęśla
7.    Proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Przeworsku ksiądz Jan Miazga
8.    Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Henryk Prochowski
9.    Prezes Towarzystwa Miłośników Przeworska i Regionu - Władysław Dziedzic.

Kapituła, mając na względzie fakt, że rok 2013 jest rokiem jubileuszowym (620 lat temu król Władysław Jagiełło nadał Przeworskowi prawa miejskie), postanowiła w kategorii za zasługi dla miasta Przeworska, uhonorować nagrodami wszystkich nominatów. Dwie statuetki „Ratusz 2013” przyznane zostały zgłoszonym osobom prawnym oraz pięć medali „Za zasługi dla Miasta Przeworska” zasłużonym osobom fizycznym. Statuetki zostały także przyznane w kategorii wyróżniający się nauczyciel i wyróżniający się uczeń.

 „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA PRZEWORSKA”

Statuetka  Ratusz 2013 - Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze.
Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze, oddział w Przeworsku, jest prawnym następcą Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Przeworsku, założonego przez księcia Andrzeja Lubomirskiego z 1933 r. Założycielami PTTK są rodowici przeworszczanie oraz mieszkańcy powiatu przeworskiego. Zadaniem oddziału PTTK w Przeworsku jest propagowanie turystyki, ochrona zabytków kultury i przyrody istniejących na terenie miasta i powiatu, organizacja imprez, jak i kształcenie kadr turystycznych.
W minionym roku przeworski oddział PTTK otworzył muzeum „Przeworsk – dzieje i ludzie”. Zbiory liczą ponad 500 eksponatów i są zgromadzone w 8 salach wystawowych. Oddział PTTK ściśle współpracuje z Towarzystwem Miłośników Przeworska i Regionu, wspólnie organizuje imprezy turystyczne.  Za swe działania był wielokrotnie odznaczany przez najwyższe władze PTTK. W minionym roku przeworski oddział PTTK obchodził jubileusz 60-lecia istnienia.

Statuetka Ratusz 2013 - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przeworsku.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przeworsku obchodzi w 2013 r. jubileusz 50-lecia istnienia. Nieustannie, wysiłkiem poszczególnych zarządów i rad nadzorczych, pozytywnie wpływa na rozwój nie tylko swój, ale i całego Przeworska. W ciągu półwiecza istnienia spółdzielnia wbudowała na terenie miasta ponad 40 budynków mieszkalnych oraz kilkanaście użytkowych, zapewniając w ten sposób możliwość zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej dla znacznej części przeworszczan. SM jest instytucją idącą z duchem czasu i bez przerwy stara się ułatwiać mieszkańcom Przeworska dostęp do efektywnych i ekonomicznych form oszczędzania energii. Dzięki stałej modernizacji posiadanych zasobów SM oraz tego, że członkowie SM dbają o piękno swoich balkonów i przyblokowych ogrodów, krajobraz architektoniczny miasta jest bardzo atrakcyjny i estetyczny. Dzięki środkom własnym, jak i dobrej współpracy z władzami miasta, udaje się modernizować infrastrukturę drogową, chodniki oraz budowane są parkingi. Spółdzielnia uczestniczy również w akcjach społecznych (m.in. odnowiła zabytkową kapliczkę przy ul. Konopnickiej i przy ul. Gimnazjalnej). Spółdzielnia Mieszkaniowa jest także zakładem pracy – znajduje tu zatrudnienie kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Spółdzielnia sprawiła, że Przeworsk rozwija się i pięknieje. Lokale Spółdzielni są zadbane, otoczone zielenią, przyjazne środowisku, i co najważniejsze, bezpieczne.

Medal - Pan Wacław Krzan

Jeden z najlepszych zawodników i szkoleniowców w historii przeworskiej piłki ręcznej. Swoją przygodę z piłką ręczną rozpoczynał bardzo wcześnie, bo w roku 1965, w wieku 14 lat. W latach 1967-69, był czołowym zawodnikiem II-ligowego Orła Przeworsk. W roku 1969 był kapitanem wicemistrzów Polski szkół średnich, Technikum Elektrycznego w Przeworsku. W tym samym roku otrzymał piątą kółko olimpijskie i otrzymał powołanie do reprezentacji Polski juniorów w piłce ręcznej. Zadebiutował w niej na turnieju w Opolu z udziałem reprezentacji NRD, Rumunii, Polski I i Polski II. Miał zaszczyt występować z legendami polskiej piłki ręcznej: Jerzym Klempelem, Markiem Panasem. W latach 1970-72 w okresie odbywania służby wojskowej był zawodnikiem II-ligowego WKS „Lublinianka” Lublin. W barwach przeworskiego „Orła” Wacław Krzan rozegrał około 550 spotkań będąc w większości spotkań czołową postacią zespołu. Po zakończeniu czynnego uprawiania piłki ręcznej, zajął się szkoleniem i kształtowaniem młodych adeptów tej dyscypliny sportu. W roku 2005 był jednym z inicjatorów reaktywacji piłki ręcznej w Przeworsku, wchodząc do zarządu jako wiceprezes SPR Orzeł Przeworsk. Powyższą funkcję piastuje do dnia dzisiejszego, kierując poczynaniami zawodników SPR Orzeł występujących w II lidze.

W 2006 r. został odznaczony brązową Odznaką „Za zasługi dla sportu” oraz brązowym medalem „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”. Odznaczony srebrną odznaką Związku Piłki Ręcznej w Polsce.  W roku 2015 będzie obchodził jubileusz 50 - lecia swojej obecności i działalności w przeworskiej piłce ręcznej.

Medal - Pan Waldemar Majba
Współzałożyciel, wiceprezes i trener Szkółki Piłkarskiej „Orzełek” Przeworsk. Jego wychowankowie regularnie powoływani są do reprezentacji województwa podkarpackiego. W 2012 r. jego zawodnik Mateusz Olejarka zasilił szeregi drużyn młodzieżowych wielokrotnego mistrza Polski, Legii Warszawa. Wiceprezes Przeworskiego Koła Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Długoletni nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku. Współzałożyciel i wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZSZ Sobieski”. W roku 2013 drużyna piłki ręcznej Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku, prowadzona przez Waldemara Majbę, zdobyła wicemistrzostwo Podkarpacia szkół ponadgimnazjalnych. Pan Waldemar Majba jest współorganizatorem corocznego turnieju nauczycieli w halową piłkę nożną im. Andrzeja Mirkiewicza. Długoletni zawodnik sekcji tenisa stołowego i piłki nożnej MKS „Orzeł" Przeworsk, a następnie jej trener. Jego praca „Zarys dziejów przeworskiego sportu" opublikowana została w tomie III Przeworskich Zapisków Historycznych oraz w wydawnictwie z okazji 60-lecia MKS „Orzeł" Przeworsk.

Medal - Pan Łukasz Mróz
Harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, pełnił 3 kadencje funkcji Komendanta Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy, opiekun drużynowy 1 Przeworskiej Drużyny Harcerzy „BOREK" im. św. Franciszka z Asyżu. W latach 2006-2009 hufcowy Południowo-Wschodniego Hufca Harcerzy „GRODY". Wykazał się aktywną pomocą w działaniach Harcerskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Blood Brothers" i propagował idę honorowego krwiodawstwa. Pan Łukasz Mróz organizował  zlot podkarpackich drużyn harcerskich z okazji 100-lecia harcerstwa pod patronatem Burmistrz Miasta Przeworska,  „Jarmark Jakubowy" w Przeworsku oraz Historyczną Grę Miejską „Wódz u bram". Jest koordynator działań na Drodze św. Jakuba Via Regia w województwie podkarpackim Korczowa - Pilzno (szlak pielgrzymkowy do grobu św. Jakuba Starszego w Santiago de Compostela o randze europejskiego szlaku kulturowego). Organizator licznych wystaw i prelekcji nt. ZHR, powstania styczniowego i warszawskiego. Przewodnik beskidzki kl. III (teren uprawnień Beskidy Wschodnie). Doktorant w Zakładzie Geografii Religii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pan Łukasz Mróz prowadzi swoją działalność w większości w formie wolontariatu. Jego praca harcerska, turystyczno-przewodnicka i naukowa prowadzona jest zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi z naszego regionu i ma na celu m.in. promowanie miasta Przeworska w województwie podkarpackim i całej Polsce.

Medal - Pani  Marta Piróg

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz z 20-letnim stażem. Nagrodzona m.in. Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Krzyżem Zasługi, a także czterema Nagrodami Dyrektora Szkoły. Współtworzyła czasopismo „Przeworskie Forum Oświatowe". Jest autorem wielu publikacji, scenariuszy, nowatorskich programów, np.: „Słucham, obserwuję, doświadczam...", „Wiedzieć to chcę" oraz zajęć warsztatowych i wyjazdowych dla uczniów wielu szkół w ramach projektu „Jesteś tym, co jesz", współfinansowanym przez Burmistrza Miasta Przeworska. Od wielu lat jest autorem i wykonawcą pomysłów upowszechniających czytelnictwo, m.in. corocznego Tygodnia Głośnego Czytania, spotkań z ciekawymi ludźmi, międzyszkolnych i gminnych konkursów literackich, plastycznych, z zakresu czytelnictwa i informacji, przedstawień teatralnych. W 2012 roku zorganizowała integracyjne wyjazdy dla uczniów i osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy, wyjazdy edukacyjne dla 300 uczniów do Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Jarosławiu oraz wycieczki tematyczne w ramach projektu „Miasto trzech kultur".

Jest współautorem i realizatorką programu komputeryzacji zbiorów, współtworzyła czytelnię multimedialną, W swojej wieloletniej pracy pani Marta Piróg chętnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem, pełniła funkcję opiekuna praktyk studenckich, stażystów, organizatora wyjazdów edukacyjnych, artystycznych, turystycznych. Jest autorką kilkunastu programów kursów i warsztatów dla nauczycieli, m.in. projektu edukacyjnego „Wychowawcza rola biblioteki szkolnej” na zlecenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty, który zrealizowała dla nauczycieli woj. podkarpackiego. W lalach 2004-2006 prowadziła wykłady i ćwiczenia dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Technologii Informacji i Bibliotekoznawstwa w WSIZ w Rzeszowie, Przemyślu i Krośnie. Jest współpomysłodawcą wciąż rozbudowującego się od 1997 r. szkolnego banku podręczników. Niektóre z nowatorskich projektów Marty Piróg uzyskują rozgłos medialny na szeroką skalę, np. akcja "Proste plecy" 2009-2012, czyli odciążanie plecaków uczniów, której jest współorganizatorem.

Udzielała się społecznie podczas Integracyjnych Warsztatów Artystycznych 2009-2011, pomagając osobom niepełnosprawnym. Aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wspierania edukacji. Corocznie od 20 lat we współpracy z PTSM w Przemyślu społecznie współorganizuje obozy wędrowne dla dzieci i młodzieży, np.: VII „Sudety-Bałtyk 2003", czy XVI „Sudety 2012".

Medal - Pan Adam Thomas

Wolontariusz w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku, oddział w Przeworsku. Od 1998 r. pełni funkcję przewodniczącego zarządu. Jest to osoba, która przez pomaganie podopiecznym, służy również ich rodzinom. Ceniony jest w środowisku za bezinteresowne oddanie. Wspiera działalność świetlicy, w której przebywa codziennie, zajmując się zaopatrzeniem i sprawami finansowymi. Jak mówią o nim bliscy i znajomi, jest to osoba bardzo odpowiedzialna, o wielkim sercu, bez której trudno wyobrazić sobie działalność świetlicy.


„WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ NAUCZYCIEL” - Pan Dariusz Walas - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku.

Nauczyciel wychowania fizycznego. W 2010 roku otrzymał wyróżnienie od Podkarpackiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy z uczniem, godne reprezentowanie szkoły, gminy, miasta i powiatu przeworskiego na zawodach wyższego szczebla oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” i Srebrną Odznakę „Za Zasługi dla Sportu” nadaną przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Dał się poznać jako doskonały trener karate. Świadczą o tym sukcesy jego wychowanków i zdobywane tytuły mistrzów Europy, Polski i Podkarpacia, a także udział w Mistrzostwach Świata w Japonii. Rokrocznie jest współorganizatorem Mistrzostw Podkarpacia Dzieci i Młodzieży w karate. Ponadto prowadzi sekcję piłki siatkowej dziewcząt, które w roku szkolnym 2007/2008 zdobyły wicemistrzostwo województwa podkarpackiego. Pan Dariusz Walas, jako nauczyciel, darzony jest przez młodzież i współpracowników szacunkiem.


„WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ UCZEŃ”  - WOJCIECH GORZKIEWICZ - uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku

Uczeń w całym cyklu kształcenia osiągał średnią ocen 5,7 oraz wzorowe zachowanie. Jego niezwykle aktywna postawa przejawia się nie tylko w nauce, ale również i w sporcie, któremu Wojtek oddaje się z ogromna pasją. Jest to uczeń niezwykle utalentowany i uzdolniony. Od najmłodszych lat bierze udział w licznych konkursach przedmiotowych i przedsięwzięciach. W klasach I – III do najważniejszych należały:
• I miejsce w Szkolnym Konkursie Komunikacyjnym klas II;
• II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym klas II;
• wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficzno - Gramatycznym klas III.
Na szczególne uznanie zasługuje pięciokrotne zdobycie w latach 2010 - 2012 tytułu laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Oxford Plus, w tym tytułu laureata I stopnia i I stopnia z wyróżnieniem. Wspaniałe sukcesy uczeń odniósł także w dziedzinie matematyki. Zajął II i III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Matematyka Oxford Plus. Ponadto uzyskał I miejsce w powiecie i 13 w województwie w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży. W roku 2012 uczeń był stypendystą Instytutu Goethego w ramach programu szkoły: Partnerzy Przyszłości. Posiada Certyfikat Międzynarodowy Fit In Deutsch.
Wojtek oprócz zdolności językowo - matematycznych z wielkim entuzjazmem oddaje się sportowi, odnosząc m. in. sukcesy:
• III miejsce w półfinale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców;
• IV miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców;
• I miejsce w półfinale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu sztafetowym chłopców;
• I miejsce w półfinale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu indywidualnym stylem grzbietowym. Te pierwsze miejsca dały Wojtkowi awans do szczęśliwej „12" najlepszej drużyny i najlepszego pływaka na Podkarpaciu.

Od kilku lat uczeń w drużynie MOSIR Przeworsk reprezentuje szkolę i miasto w rozgrywkach prowadzonych przez Podkarpacki Związek Koszykówki. Siedmiokrotnie reprezentował Przeworsk w rozgrywkach wojewódzkich w minikoszykówce chłopców. Umiejętność pogodzenia wszystkich pasji i zainteresowań Wojtka jednoznacznie wskazuje na fakt, iż jest wybitnie utalentowany, a przy tym zdolny do wszelakich poświęceń w celu zrealizowania wybranego przez siebie zadania.
 

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt