piątek, 15 stycznia 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


XLVI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA PDF  Array Drukuj Array  Email
XLVI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA.

XLVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Przeworska odbędzie się 25 marca 2010 roku (czwartek) o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Miasta Przeworska (parter).

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 04 marca 2010 r.
 4. Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku za rok 2009.
 5. Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku za 2009 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Przeworska o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Przeworska o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji.
 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt