poniedziałek, 17 czerwca 2019
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

„Odnawialne Źródła Energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” PDF  Array Drukuj Array  Email
„Odnawialne Źródła Energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”.

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0034/17

„Odnawialne Źródła Energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”

 

Celem głównym projektu jest wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii w mieście Przeworsk i Gminie Błażowa, dzięki realizacji inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w systemie rozproszonym, dla odbiorców końcowych – mieszkańców gospodarstw domowych położonych na terenie wskazanych gmin.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę jednostek wywarzania energii z OZE:

w Gminie Miejskiej Przeworsk:

- panele fotowoltaiczne (od 1,62 do 8,64 kW/szt.) 134 szt.,

- instalacje solarne (od 3,26 do 6,52 kW/szt.) 208 szt.,

- kotły klasy 5 na biomasę (od 15 do 25 kW/szt.) 32 szt.

w Gminie Błażowa:

- panele fotowoltaiczne (od 1,62 do 8,64 kW/szt.) 275 szt.,

- instalacje solarne (od 3,26 do 6,52 kW/szt.) 210 szt.,

- kotły klasy 5 na biomasę (od 15 do 30 kW/szt.) 84 szt.

 

Łącznie projektem zostanie objętych 691 gospodarstw domowych, w tym 230 dotkniętych ubóstwem energetycznym. Moc zadeklarowana z OZE wyniesie: panele fotowoltaiczne – 1,46 MW, kolektory słoneczne – 1,65 MW, kotły na biomasę – 2,29 MW.

Wartość projektu ogółem: 12 801 208,16 zł
Wydatki kwalifikowane: 11 764 419,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 9 999 756,15 zł

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt