poniedziałek, 18 czerwca 2018
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA OGŁASZA PRZETARG PDF  Array Drukuj Array  Email
BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA OGŁASZA PRZETARG.

Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku:

 

przy ulicy Kasztanowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Przeworsk, oznaczonej jako:

 1. Działka Nr 1922/2 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.1236 ha, cena wywoławcza 120 700 zł za całość (netto) + 23% VAT, wadium wynosi 12 000zł, postąpienie wynosi 1300 zł.
 2. Działka Nr 1922/3 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.0676 ha, cena wywoławcza 50 300 zł za całość (netto) + 23% VAT, wadium wynosi 5 000 zł, postąpienie wynosi 600 zł.
 3. Działka Nr 1922/4 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.0644 ha i działka Nr 1922/5 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.0143 ha w udziale 1/2 stanowiąca dojazd do w/w działki, cena wywoławcza 45 400 zł za całość (netto) + 23% VAT, wadium wynosi 5 000 zł, postąpienie wynosi 500 zł.
 4. Działka Nr 1922/6 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.0648 ha, cena wywoławcza 44 500 zł za całość (netto) + 23% VAT, wadium wynosi 5 000 zł, postąpienie wynosi 500 zł.
 5. Działka Nr 1922/7 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.0627 ha i działka Nr 1922/5 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.0143 ha w udziale 1/2 stanowiąca dojazd do w/w działki, cena wywoławcza 40 700 zł za całość (netto) + 23% VAT, wadium wynosi 5 000 zł, postąpienie wynosi 500 zł.
 6. Działka Nr 1922/8 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.0639 ha, cena wywoławcza 43 900 zł za całość (netto) + 23% VAT, wadium wynosi 5 000 zł, postąpienie wynosi 500 zł.
 7. Działka Nr 1922/9 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.0627 ha i działka Nr 1922/10 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.0139 ha w udziale 1/2 stanowiąca dojazd do w/w działki, cena wywoławcza 40 600 zł za całość (netto) + 23% VAT, wadium wynosi 5 000 zł, postąpienie wynosi 500 zł.
 8. Działka Nr 1922/11 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.0606 ha, cena wywoławcza 45 100 zł za całość (netto) + 23% VAT, wadium wynosi 5 000 zł, postąpienie wynosi 500 zł.
 9. Działka Nr 1922/12 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.0622 ha i działka Nr 1922/10 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.0139 ha w udziale 1/2 stanowiąca dojazd do w/w działki, cena wywoławcza 40 300 zł za całość (netto) + 23% VAT, wadium wynosi 5 000 zł, postąpienie wynosi 500 zł.

przy ulicy Wiejskiej stanowiących własność Gminy Miejskiej Przeworsk,  oznaczonej jako:

 1. Działka Nr 2742/2 Obręb Nr 4 o powierzchni 0.1084 ha, cena wywoławcza 34 800 zł za całość (netto) + 23% VAT, wadium wynosi 5 000 zł, postąpienie wynosi 500 zł. 

na Aleksandrowie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk, oznaczonej jako:

 1. Działka Nr 4357/2 Obręb Nr 3 o powierzchni 0.3156 ha, cena wywoławcza 4 000 zł za całość (netto) + 23% VAT, wadium wynosi 500 zł, postąpienie wynosi 500 zł.

Dla  działek 1922/3, 1922/4, 1922/6, 1922/7, 1922/8, 1922/9, 1922/11, 1922/12 wydana jest przez Burmistrza Miasta Przeworska decyzja o warunkach zabudowy z określeniem rodzaju inwestycji t.j. budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z poddaszem bez podpiwniczenia o pow. zabudowy ok. 150m2, oraz budowa jednego budynku usługowy o pow. zabudowy ok. 300 m2 (działka 1922/2).

Dla działki 2742/2  wydana jest przez Burmistrza Miasta Przeworska decyzja o warunkach zabudowy z określeniem rodzaju inwestycji t.j. budowa budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem o pow. zabudowy ok. 100 m2.

Działka 4357/2 przeznaczona na cele rolnicze.

Działka Nr 1922/2 obciążona jest bezpłatną służebnością przesyłu istniejącej  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Przeworskiej Gospodarki Komunalnej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na rzecz Urzędu Miasta Przeworska. Dokumentacja projektowa do wglądu w Urzędzie Miasta.

Działki 1922/3, 1922/4, 1922/5, 1922/6, 1922/7, 1922/8, 1922/9, 1922/10, 1922/11, 1922/12 obciążone są bezpłatna służebnością przesyłu sieci wodociągowej na rzecz Przeworskiej Gospodarki Komunalnej.

Działki 1922/11, 1922/12 obciążone są bezpłatną służebnością przesyłu sieci energetycznej na rzecz PGE Dystrybucja Zamość.

W związku z obciążeniem działek służebnością przesyłu w aktach notarialnych umowy kupna – sprzedaży sprzedający umieści odpowiedni wpis.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2011 r. w Urzędzie Miasta Przeworska:

 • dla działki 2742/2 o godzinie 9.30,
 • dla działki 4357/2 o godzinie 9.45,
 • dla działki 1922/2 o godzinie 10.00,
 • dla działki 1922/3 o godzinie 10.15
 • dla działki 1922/4 i 1922/5 w udziale 1/2 o godzinie 10.30,
 • dla działki 1922/6 o godzinie 10.45,
 • dla działki 1922/7 i 1922/5 w udziale 1/2 o godzinie 11.00,
 • dla działki 1922/8 o godzinie 11.20,
 • dla działki 1922/9 i 1922/10 w udziale 1/2 o godzinie 11.40,
 • dla działki 1922/11 o godzinie 12.00,
 • dla działki 1922/12 i 1922/10 w udziale 1/2  o godzinie 12.20.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Przeworska: 73 1500 1634 1216 3003 6644 0000 do dnia 17 października 2011 r. (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy). Od dnia 19 października 2011 r. umieszczona zostanie informacja o osobach uprawnionych do udziału w licytacji. Przez osoby uprawnione rozumie się osoby lub podmioty gospodarcze, które dokonały wpłaty wadium w terminie i formie określonej w treści ogłoszenia.

Osoby występujące jako pełnomocnicy w imieniu osoby upoważnionej (podmiotu gospodarczego) do udziału w licytacji winne przedłożyć komisji przetargowej oryginalne pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza w zakresie udziału w licytacji.

Wadium osoby, która wygra licytację zostanie zaliczone w cenę zakupu działki. Osoby, które nie zakupią działek otrzymują zwrot wadium na konto bankowe z którego zostało wypłacone w terminie 7 dni od daty licytacji.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli żaden z oferentów składających wadium nie przystąpi do licytacji. Osoby, które wygrały licytację, a nie przystąpią do umowy notarialnej w określonym przez Urząd Miasta terminie tracą wadium.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Przeworska – pokój 221 telefon 16 648 7600 w. 119. Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.         

Przeworsk, dnia 21.09.2011 r.

Burmistrz Misata Przeworska
(-) Maria Dubrawska - Lichtarska

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt