piątek, 15 stycznia 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


XLV ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA PDF  Array Drukuj Array  Email
XLV ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA.

 

XLV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Przeworska odbędzie się 4 marca 2010 roku (czwartek) o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Miasta Przeworska (parter). 

  

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu  28 stycznia  2010 r.
 4. Przyjęcie informacji na temat stanu środowiska naturalnego i jego ochrony na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia komunalnego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Przeworska. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi gminnej – Za Parowozownią w Przeworsku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Przeworsk a Miastem Snina. 
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Przeworska o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
 12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Przeworska o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt