czwartek, 23 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


PDF Drukuj Email
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych „Szansa”
ul. Budowlanych 9, 37-200 Przeworsk
tel. 661 600 997
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
czynna: od 7.30 do 15.30

W ramach „Programu ograniczania skutków niepełnosprawności” Urząd Miasta Przeworska zrealizował projekt pn. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych „Szansa”. Celem programu była szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które utraciły sprawność organizmu oraz przyśpieszenie procesu ich adaptacji poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. Efektem realizacji projektu jest nieodpłatne udostępnianie (w formie umowy użyczania) osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu przeworskiego, urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. To bardzo ważny aspekt zwłaszcza dla tych niepełnosprawnych, których nie stać na zakup zmechanizowanego sprzętu do rehabilitacji.


OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z USŁUG WYPOŻYCZALNI

Do korzystania z usług Wypożyczalni uprawnione są osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, w tym orzeczenia KRUS wydane przed 1998 r. z następującymi rodzajami niepełnosprawności:
1) znaczny,
2) umiarkowany,
3) lekki.


WARUNKI UDOSTĘPNIANIA SPRZĘTU WYPOŻYCZALNI

Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych jest bezpłatne. Warunkiem użyczenia jest przedstawienie stosownego zaświadczenia lekarskiego, w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, odpowiedniego zaświadczenia rehabilitanta. Wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy użyczenia. Przed zawarciem umowy wymagane jest zapoznanie się osoby korzystającej z Wypożyczalni z regulaminem oraz zasadami użytkowania wypożyczanego sprzętu, poświadczone pisemnym oświadczeniem. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zabrania się korzystania ze sprzętu w celach zarobkowych oraz udostępniania go osobom trzecim. Wszelkie zmiany podane w umowie, w tym dotyczące adresu zamieszkania, osoba korzystająca powinna niezwłocznie zgłosić w siedzibie Wypożyczalni.

Zabezpieczenie sprzętu o wartości przekraczającej wysokość przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie większej niż 8.000 zł, stanowić będzie poręczenie złożone przez inną osobę osiągającą miesięczny dochód w wysokości co najmniej 500 zł netto, a sprzętu o wartości powyżej 8.000 zł - poręczenie złożone przez osobę osiągającą miesięczny dochód w wysokości co najmniej 1.000 zł netto.

 


 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BENEFICJENTÓW POMOCY ZA WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE UDOSTĘPNIANYCH SPRZĘTÓW REHABILITACYJNYCH I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

Osoba korzystająca ze sprzętu zobowiązana jest do jego używania zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie. Biorący do używania zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym lub do zakupu nowego sprzętu w przypadku jego zniszczenia. Za niezwrócenie sprzętu w terminie, wypożyczający uiszcza karę w wysokości 2% jego wartości początkowej za każdy dzień opóźnienia.
 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt