wtorek, 20 lutego 2018
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

PROJEKTY UE ZREALIZOWANE
PARTNERZY PRZYSZŁOŚCI
CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW PRZEWORSKA DROGĄ DO ROZWOJU I SUKCESU
REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH - BUDOWA OŚRODKA REKREACYJNO - TURYSTYCZNO - SPORTOWEGO PRZY UL. BUDOWLANYCH W PRZEWORSKU
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PRZEWORSKU
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W PRZEWORSKU
REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA WRAZ Z OTOCZENIEM
INNOWACYJNA PLATFORMA WSPÓŁPRACY SIECI MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PRZEWORSKU
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARÓW PRZEMYSŁOWYCH I INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA PRZEWORSKA
ZACHOWANIE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DWORU Z KRZECZOWIC I DOMU GACKIEGO ORAZ ICH ADAPTACJA NA CELE TURYSTYCZNE W SKANSENIE PASTEWNIK W PRZEWORSKU
BUDOWA DROGI UL. ŻYTNIEJ, NIEPODLEGŁOŚCI I WITOSA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W PRZEWORSKU
UWIERZ W SIEBIE
STWORZENIE WARUNKÓW DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI POPRZEZ PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA
PRZEWORSKA AKADEMIA SZACHÓW
ROWEREM PRZEZ KARPATY
POLSKO-UKRAIŃSKA GALERIA WSPÓŁPRACY
EUROREGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt