środa, 26 kwietnia 2017
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

PDF Drukuj Email
OBWIESZCZENIA.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.52


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.51


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r. Plik do pobrania.


OPŁATY POBIERANE PRZEZ ZARZĄDCĘ CMENTARZY KOMUNALNYCH W PRZEWORSKU ZA KORZYSTANIE Z KAPLICY CMENTARNEJ I PRZYGOTOWANIE JEJ DO CEREMONII POGRZEBOWYCH. CENNIK.


OPŁATY POBIERANE PRZEZ ZARZĄDCĘ CMENTARZY KOMUNALNYCH W PRZEWORSKU ZA USŁUGI CMENTARNE WYKONYWANE NA CMENTARZACH. CENNIK.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4203.30.2016.AR.4 oraz Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4203.30.2016.AR.3


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r., znak WOOŚ.4207.15.1.2016.PM.8


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 marca 2017 r., znak WOOŚ.4200.2.2016.KR.87


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 27 kwietnia 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 24.04.2017r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 25.04.2017r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu.Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska,Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 marca 2017 r., znak WOOŚ.4200.2.2016.KR.86

 


Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Pszennej oraz przy ul. Studziańskiej


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Jasna.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 30 marca 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 27.03.2017r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 28.03.2017r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 27.03.2017r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.40. OBWIESZCZENIE


Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym pisemnym przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako Zajazd "Pastewnik" zlokalizowanej przy ul. Łańcuckiej 2 w Przeworsku, na czas oznaczony 10 lat


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.36. OBWIESZCZENIE


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 28 lutego 2017 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 23.02.2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 27.02.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 23.02.2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Ratuszu, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji oraz ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2017/2018


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 08 luty 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.33. OBWIESZCZENIE


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Pszenna, Kazimierzowska, Studziańska.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 13.02.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska, w sali Ratusza.Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017 r., znak WOOŚ.4200.2.2016.KR.71. OBWIESZCZENIE


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 26 stycznia 2017 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 24.01.2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 25.01.2017r. (środa) o godz. 15.00 w Ratuszu.


XXXIII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA - porządek obrad


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 05 stycznia 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.25. OBWIESZCZENIE


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wynikach w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu.


Nieodpłatna pomoc prawna. Materiały edukacyjne


Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Mostowej oraz ul. Gorliczyńskiej


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2016 r., znak WOOŚ.4200.2.2016.KR.63. WOOŚ.4200.2.2016.KR.62. OBWIESZCZENIE_1 oraz OBWIESZCZENIE_2


Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczania używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.


CENNIK OPŁAT ZA NABYCIE PRAWA DO DZIAŁKI CMENTARNEJ NA OKRES 30 LAT  - 1 stycznia 2017 r.

Opłata zgodnie z uchwałą Nr XLII/322/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnychw Przeworsku (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3881).

Lp.

Rodzaj opłaty

Opłata Netto

/w zł/

Opłaty Brutto

(VAT 8%)

I. Groby ziemne

a)

Grób dziecięcy (dziecko do lat 6)

50,00

54,00 zł

b)

Grób pojedynczy

100,00

108,00 zł

c)

Grób podwójny (w poziomie)

200,00

216,00 zł

d)

Grób potrójny (w poziomie)

300,00

324,00 zł

II. Grobowce murowane

a)

Grób pojedynczy

320,00

345,60 zł

b)

Grób podwójny (w poziomie)

460,00

496,80 zł

c)

Grób potrójny (w poziomie)

590,00

637,20 zł

d)

Grób poczwórny i większy (w poziomie)

710,00

766,80 zł

Uwagi:

  1. Cennik obowiązuje od dnia 17 grudnia 2013 r.
  2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Przeworska,  ul. Jagiellońska 10 (pokój nr 115) lub dokonać  przelewu na nr konta: 58 1560 1195 2166 1681 5000 0001, z podaniem lokalizacji grobu tj. sektor, rząd i numer oraz nazwisko osoby pochowanej.

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim – piątego ogniska HPAI w 2016r. w Polsce. PISMO PRZEWODNIE, KOMUNIKAT, ROZPORZĄDZENIE.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 października 2016 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.21. OBWIESZCZENIE


Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w Polsce  wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - u ptaków dzikich jak i drobiu. Prosimy hodowców o zachowanie szczególnej ostrożności i niezwłoczne zgłaszanie  do lekarza weterynarii jak i burmistrza ognisk występowania choroby zakaźnej drobiu. Plakat informacyjny


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu.


Obwieszczenie z dnia 07.12.2016 r. - Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 05.12.2016r. o odmowie zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o przyjmowaniu wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów i sprzętu. Wniosek - do pobrania. Oświadczenie - do pobrania.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworsk”. Projekt założeń.

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt