wtorek, 20 lutego 2018
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

PDF Drukuj Email
OBWIESZCZENIA.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2018., znak WOOŚ.442.1.2018.AR.4


Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek przy ul. Misiągiewicza i os. Józefa Benbenka.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 30 stycznia 2018 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 25.01.2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 26.01.2018 r. (piątek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2018., znak WOOŚ.4235.34.2017.AD.12


Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przeworsku ogłasza w dniu 22.01.2018 r. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Gorliczyńska 15/1 w Przeworsku oraz sprzedaż działki przy ulicy Gorliczyńskiej 13 w Przeworsku. Więcej informacji PDF.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2017., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.81


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 grudnia 2017., znak WOOŚ.4235.36.2017.AD.6


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Misiągiewicza, os. Józefa Benbenka.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 28 grudnia 2017 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 20.12.2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 21.12.2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Ratuszu. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2017., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.76


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 30 listopada 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 27.11.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 28.11.2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 27.11.2017 r. (poniedziałek) od godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 października 2017., znak WOOŚ.4235.34.2017.AD.2


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 24.11.2017 r. (piątek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska, w sali Ratusza. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 października 2017., znak WOOŚ.4235.4.2017.AT.10


"Firma TAXUS" w związku z wykonywaniem na zlecenie Starostwa Powiatowego w Przeworsku uproszczonych planów urządzenia lasu dla Miasta Przeworska przekazała projekty planów do wyłożenia do publicznego wglądu. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przeworska, pok. 219. Właściciele lasów z terenu m. Przeworska w terminie do 16 listopada br. mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu".


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 26 października 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska:Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 23.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 24.10.2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 23.10.2017 r. (poniedziałek) od godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WYKAZ


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WYKAZ


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 28 września 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 25.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 26.09.2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 25.09.2017 r. (poniedziałek) od godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska,  Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 21.09.2017 r. (czwartek) od godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018. PDF


Zarządzenie Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty,  o  których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 31 sierpnia 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 28.08.2017r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 29.08.2017r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 28.08.2017 (poniedziałek) od godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny przy ul. Armii Krajowej


Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:  nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. PDF


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 maja 2017., znak WOOŚ.4207.15.1.2017.PM.36


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 maja 2017., znak WOOŚ.4207.15.1.2017.PM.35


Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu - SKO.415.71.2017; SKO.415.79.2017


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 maja 2017., znak WOOŚ.4207.15.1. 2017.PM.27


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 29 czerwca 2017 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 26.06.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 27.06.2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 26.06.2017 (poniedziałek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 maja 2017., znak WOOŚ.4207.15.1. 2017.PM.24


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 maja 2017., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.57


Ogłoszenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku. PDF


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Koczocika, ul. Jagiellońska


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 25 maja 2017 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 23.05.2017r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 24.05.2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Ratuszu, ponadto w dniu 24.05.2017 (środa) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.442.2.2017.AR.2


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przeworsku o planowanej akcji szczepienia lisów. Więcej informacji w załączniku. Kliknij.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.52


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.51


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r. Plik do pobrania.


OPŁATY POBIERANE PRZEZ ZARZĄDCĘ CMENTARZY KOMUNALNYCH W PRZEWORSKU ZA KORZYSTANIE Z KAPLICY CMENTARNEJ I PRZYGOTOWANIE JEJ DO CEREMONII POGRZEBOWYCH. CENNIK.


OPŁATY POBIERANE PRZEZ ZARZĄDCĘ CMENTARZY KOMUNALNYCH W PRZEWORSKU ZA USŁUGI CMENTARNE WYKONYWANE NA CMENTARZACH. CENNIK.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4203.30.2016.AR.4 oraz Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4203.30.2016.AR.3


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r., znak WOOŚ.4207.15.1.2016.PM.8


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 marca 2017 r., znak WOOŚ.4200.2.2016.KR.87


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 27 kwietnia 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 24.04.2017r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 25.04.2017r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu.Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska,Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 marca 2017 r., znak WOOŚ.4200.2.2016.KR.86


Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Pszennej oraz przy ul. Studziańskiej


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Jasna.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 30 marca 2017r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 27.03.2017r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 28.03.2017r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 27.03.2017r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.40. OBWIESZCZENIE


Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym pisemnym przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako Zajazd "Pastewnik" zlokalizowanej przy ul. Łańcuckiej 2 w Przeworsku, na czas oznaczony 10 lat


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.36. OBWIESZCZENIE


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 28 lutego 2017 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 23.02.2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Ratuszu, Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 27.02.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Ponadto w dniu 23.02.2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Ratuszu, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Z tematyką posiedzeń można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141.


Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji oraz ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2017/2018


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 08 luty 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.33. OBWIESZCZENIE


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Pszenna, Kazimierzowska, Studziańska.


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że w dniu 13.02.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska, w sali Ratusza.Z tematyką posiedzenia można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, Ratusz, I piętro, od godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie tel. 648-78-44 wew. 141


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017 r., znak WOOŚ.4200.2.2016.KR.71. OBWIESZCZENIE


Biuro Obsługi Rady Miasta Przeworska informuje, że przed sesją Rady Miasta Przeworska zwołaną na dzień 26 stycznia 2017 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Przeworska: Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 24.01.2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Ratuszu. Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w dniu 25.01.2017r. (środa) o godz. 15.00 w Ratuszu.


XXXIII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA - porządek obrad


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 05 stycznia 2017 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.25. OBWIESZCZENIE


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wynikach w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu.


Nieodpłatna pomoc prawna. Materiały edukacyjne


Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Mostowej oraz ul. Gorliczyńskiej


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2016 r., znak WOOŚ.4200.2.2016.KR.63. WOOŚ.4200.2.2016.KR.62. OBWIESZCZENIE_1 oraz OBWIESZCZENIE_2


Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczania używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.


CENNIK OPŁAT ZA NABYCIE PRAWA DO DZIAŁKI CMENTARNEJ NA OKRES 30 LAT  - 1 stycznia 2017 r.

Opłata zgodnie z uchwałą Nr XLII/322/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnychw Przeworsku (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3881).

Lp.

Rodzaj opłaty

Opłata Netto

/w zł/

Opłaty Brutto

(VAT 8%)

I. Groby ziemne

a)

Grób dziecięcy (dziecko do lat 6)

50,00

54,00 zł

b)

Grób pojedynczy

100,00

108,00 zł

c)

Grób podwójny (w poziomie)

200,00

216,00 zł

d)

Grób potrójny (w poziomie)

300,00

324,00 zł

II. Grobowce murowane

a)

Grób pojedynczy

320,00

345,60 zł

b)

Grób podwójny (w poziomie)

460,00

496,80 zł

c)

Grób potrójny (w poziomie)

590,00

637,20 zł

d)

Grób poczwórny i większy (w poziomie)

710,00

766,80 zł

Uwagi:

  1. Cennik obowiązuje od dnia 17 grudnia 2013 r.
  2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Przeworska,  ul. Jagiellońska 10 (pokój nr 115) lub dokonać  przelewu na nr konta: 58 1560 1195 2166 1681 5000 0001, z podaniem lokalizacji grobu tj. sektor, rząd i numer oraz nazwisko osoby pochowanej.

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim – piątego ogniska HPAI w 2016r. w Polsce. PISMO PRZEWODNIE, KOMUNIKAT, ROZPORZĄDZENIE.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 października 2016 r., znak WOOŚ.4203.19.2016.AR.21. OBWIESZCZENIE


Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w Polsce  wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - u ptaków dzikich jak i drobiu. Prosimy hodowców o zachowanie szczególnej ostrożności i niezwłoczne zgłaszanie  do lekarza weterynarii jak i burmistrza ognisk występowania choroby zakaźnej drobiu. Plakat informacyjny


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu.


Obwieszczenie z dnia 07.12.2016 r. - Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 05.12.2016r. o odmowie zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o przyjmowaniu wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów i sprzętu. Wniosek - do pobrania. Oświadczenie - do pobrania.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworsk”. Projekt założeń.

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt