czwartek, 23 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


SPORT

Kultura fizyczna stanowi istotny czynnik w polityce społecznej każdego środowiska. Działalność na rzecz zaspokajania potrzeb w tym zakresie w Przeworsku prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz zarejestrowane kluby i stowarzyszenia. Sieć stowarzyszeń obejmuje również Uczniowskie Kluby Sportowe zlokalizowane w szkołach, skupiające uczniów, nauczycieli i rodziców. Różnorodna oferta szkoleniowa oraz gama proponowanych imprez i zawodów sportowych realizuje zadania samorządu oraz stwarza warunki do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej społeczności miasta.

W Przeworsku funkcjonuje Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Przeworsk, w ramach którego istnieją 3 sekcje. Najliczniejsza, piłki nożnej liczy ok. 200 zawodników, prowadzi rozgrywki w różnych przedziałach wiekowych: trampkarzy, juniorów i drużyny seniorów. Stowarzyszenia kultury fizycznej mają do zaoferowania uzdolnionej sportowo młodzieży szereg dyscyplin sportu. Prężnie działa: Przeworski Klub Karate Kyokushinkai, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Orzeł” Przeworsk, Szkółka Piłkarska „Orzełek” Przeworsk, Przeworskie Stowarzyszenie Kolarskie, Klub Szachowy GAMBIT Przeworsk. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje treningi w sekcjach piłki ręcznej i koszykówki.

Stwarzając warunki do uprawiania sportu miasto dysponuje obiektami  sportowo – rekreacyjnymi administrowanymi przez MOSiR w Przeworsku: stadionem do piłki nożnej i boiskiem treningowym, boiskiem o sztucznej nawierzchni, pływalnią otwartą, halą sportową z zapleczem i boiskiem tartanowym, ogródkami jordanowskimi. Uzupełnieniem bazy MOSiR są obiekty przyszkolne: sale gimnastyczne, boiska tartanowe, otwarte boiska do gier małych, sale korekcyjne.

Istotnym czynnikiem kreującym rozwój sportu w mieście są środki finansowe co roku zabezpieczane w budżecie miasta na działalność sportową. Samorząd wspiera wszelkie formy aktywności sportowo-rekreacyjnej swoich mieszkańców. Główne formy pomocy finansowej obejmują: nieodpłatne udostępnienie bazy sportowej MOSiR klubom i szkołom, finansowanie działalności merytorycznej klubów, zakup sprzętu sportowego, współfinansowanie imprez sportowych odbywających się w mieście, dofinansowywanie wyjazdów na turnieje i zawody sportowe, finansowanie obozów sportowych, honorowanie najlepszych sportowców i trenerów, organizację bezpłatnych lekcji pływania w szkole podstawowej i gimnazjum w ramach godzin wychowania fizycznego.

Przeworska trasa rowerowa została wytyczona w ramach unijnego projektu „Rowerem przez Karpaty. Rozpoczyna się w Przeworsku i wiedzie przez Studzian, Nowosielce, Białoboki, Ostrów, Mikulice, Krzeczowice, Urzejowice, kończąc swój bieg na rynku w Przeworsku. Długość trasy wynosi 31,30 km, oznakowana jest kolorem niebieskim.

W roku szkolnym 2008/2009 dzieci uczące się w Szkołach Podstawowych  (SP 1, SP 2 i SP 3) Gminy Miejskiej Przeworsk dzięki realizacji projektu „Przeworska Akademia Szachów” otrzymały niezwykłą szansę rozwoju poprzez poznanie tajników królewskiej gry jaką są szachy.  Był to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczyło w nim 120 uczniów. Szachy rozwijają wszelkie zdolności umysłowe człowieka, a zwłaszcza te cechy, które stanowią o wysokim poziomie intelektualnym. Pobudzają do niezwykłej aktywności umysłowej, ćwiczą uwagę, ostrożność, systematyczność, bystrą orientację, przytomność umysłu, opanowanie nerwów, wyobraźnię, pamięć, a przede wszystkim zdolność tworzenia i prowadzenia jednocześnie kilku procesów pracy myślowej.

 


 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt