czwartek, 28 maja 2020
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt


Aktualne zasady i ograniczenia
Aktualne zasady i ograniczenia.

1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

2. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki.
3. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH
Ograniczenie dotyczy przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.
4. KOMUNIKACJA PUBLICZNA
W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
5. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.
6. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
7. GALERIE HANDLOWE
Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże: spożywcza, kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania), artykułów toaletowych i środków czystości, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, artykułów remontowo-budowlanych, prasowa, artykułów dla zwierząt, paliw.
8. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE

 

  • Sklepy i punkty usługowe

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

  • Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

  • Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

9. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
10. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
11. UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).
12. GRANICE POLSKI
Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie: obywatele RP, cudzoziemcy,  którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, osoby, które posiadają Kartę Polaka, dyplomaci, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
13. ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE
Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.
14. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.
15. GASTRONOMIA
Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.
16. KULTURA
Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz  stała działalność  związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.
17. KWARANTANNA
Ograniczenie dotyczy: osób, które: wracają z zagranicy, miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem, przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020), mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas: w żadnym wypadku nie można opuszczać domu, spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie, w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.

 

2020-05-27
Zakończył się kolejny, III etap przebudowy ul. Krzywej. Ostatni odcinek nowej nawierzchni bitumicznej ma powierzchnię 437 m2 i wzmocniony jest ...
2020-05-25
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła portal IRZplus. Przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy ...
2020-05-25
Trwają prace na ul. Kilińskiego oraz przy schodach od klasztoru oo. Bernardynów do ul. Gimnazjalnej. Przypominamy, że na ul. Kilińskiego ...
2020-05-25
IMiGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie OSTRZEGA! Zjawisko: Burze z gradem. Stopień zagrożenia: 1. Obszar: woj. podkarpackie (wszystkie powiaty). Ważność: ...
2020-05-22
Po wielu latach starań, największa inwestycja w Przeworsku staje się faktem. Rusza projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Przeworsku. Prezes Zarządu ...
2020-05-22
XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Przeworska odbędzie się 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00, w sali Ratusza, ...
2020-05-21
Tradycyjnie, jak co roku po tzw. „zimnej Zośce” pracownicy Przeworskiej Gospodarki Komunalnej obsadzili przeworskie ...
2020-05-20
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 28 maja - 6 ...
2020-05-19
W sierpniu 2019 roku Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel  złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Kazimierzowskiej. W tym miesiącu otrzymaliśmy ...
2020-05-19
Burmistrz Miasta Przeworska przypomina właścicielom nieruchomości zamieszkałych, na których przebywają powracający mieszkańcy Przeworska z kraju i z zagranicy, o obowiązku ...
2020-05-21
Tradycyjnie, jak co roku po tzw. „zimnej Zośce” pracownicy Przeworskiej Gospodarki Komunalnej obsadzili przeworskie ...
2020-05-20
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 28 maja - 6 ...
2020-05-19
W sierpniu 2019 roku Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel  złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Kazimierzowskiej. W tym miesiącu otrzymaliśmy ...
2020-05-19
Burmistrz Miasta Przeworska przypomina właścicielom nieruchomości zamieszkałych, na których przebywają powracający mieszkańcy Przeworska z kraju i z zagranicy, o obowiązku ...
2020-05-18
Pociąg to masa kilkuset czy kilku tysięcy ton, która na zatrzymanie - od momentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania - potrzebuje ...
2020-05-12
Informujemy, że od 15 maja (piątek) zamknięte zostanie przejście schodami między ul. Gimnazjalną a ul. Bernardyńską. Utrudnienia związane będą z ...
2020-05-11
Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku małymi krokami zbliża się ku końcowi. Ta duża inwestycja zarówno pod względem finansowym, jak ...
2020-05-07
Ks. Andrzejowi Kołodziejowi proboszczowi parafii pw. św. J.S. Pelczara Przeworsk - Gorliczynawyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci M A ...
2020-05-05
5 maja - Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych (Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) – święto obchodzone w Europie ...
2020-05-05
W imieniu całej społeczności Przeworska składam serdeczne gratulacje MKS Orzeł Przeworsk z okazji 75. rocznicy powstania Klubu. Okres tak bogatej ...
2020-05-04
Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta Przeworska Tomaszem Majbą oraz zastępcą burmistrza Wojciechem Supersonem, pamiętali o ...
2020-04-30
Drodzy Mieszkańcy Przeworska! Co roku z niecierpliwością wypatrujemy wiosny, początków maja i długiego majowego weekendu. Zazwyczaj był to okres wyjazdów, ...

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt