środa, 26 lutego 2020
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

JAK I KIEDY ZAPŁACIMY ZA ODPADY KOMUNALNE? - CENNIK I TERMINY PŁATNOŚCI
JAK I KIEDY ZAPŁACIMY ZA ODPADY KOMUNALNE? - CENNIK I TERMINY PŁATNOŚCI.

Opłata dla właścicieli nieruchomości, ustalona Uchwałą Rady Miasta Przeworska Nr XVI/117/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr  XXXI/241/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik wynosi:

  • dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

12,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości (w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny),
18,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości (w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny),

  • dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (przedsiębiorstwa usługowe, lokale gastronomiczne, lokale handlowe, hotele, szpitale, szkoły, przedszkola, ogrody działkowe itp.) za jednorazowy wywóz pojemnika:


w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów:

120 l - 22,00 zł
240 l - 42,00 zł
1,1 m3- 126,00 zł
KP-7 (7 m3) – 756,00 zł

worek 120 l - 22,00 zł

w przypadku, gdy odpady będą gromadzone nieselektywnie:

120 l - 31,00 zł
240 l - 60,00 zł
1100 l - 180,00 zł
KP-7 (7 m3) – 1080,00 zł

worek 120 l - 31,00 zł


W nowym systemie gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Miasta Przeworska nie będzie wystawiał faktur za usługi odbioru odpadów. Naliczona opłata, bez wezwania ze strony urzędu Miasta Przeworska, będzie musiała zostać wpłacona w określonych przedziałach czasowych na konto Gminy Miejskiej Przeworsk lub w kasie Urzędu Miasta Przeworska.

Obowiązujące terminy płatności od 1 kwietnia 2016 r.:

za II kwartał - do 30 czerwca 2016 r.

za III kwartał - do 30 września 2016 r.

za IV kwartał - do 15 grudnia 2016 r.

za I kwartał - do 31 marca 2017 r.

za II kwartał - do 30 czerwca 2017 r.

za III kwartał - do 30 września 2017 r.

za IV kwartał - do 15 grudnia 2017 r.


Opłata wnoszona jest:

  • lub do kasy Urzędu Miasta Przeworska: KASA - piętro I, pok. nr 115, w godz. 8.00 - 14.30, Urząd Miasta Przeworska ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk. 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt