środa, 26 lutego 2020
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z TERENÓW GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK ZEBRANYCH
MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z TERENÓW GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK ZEBRANYCH .

Z terenu miasta Przeworska w 2015 roku firmy odbierające odpady komunalne odebrały 4 333,4 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, które zostały zagospodarowane w:

  1. RIPOK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL, os. Rzeka 133 Tylmanowa – sortownia odpadów komunalnych zanieczyszczonych, kompostownia frakcji podsitowej Młyny 111A, 37-522 Młyny – 4 314,78 Mg.
  2. „Zakłady Usługowe Południe” Sp. z o. o. Kraków, Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów  ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl – 18,65 Mg.


Na podstawie sprawozdań przekazanych przez firmy odbierające odpady komunalne z terenu miasta Przeworska w 2014 roku odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 zagospodarowane zostały w:

1.    RIPOK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL, os. Rzeka 133 Tylmanowa – 4 183,79 Mg
2.    Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., Piastowska 22, 37-700 Przemyśl - składowisko odpadów – 20,9 Mg
Ogółem zebrane i zagospodarowane odpady zmieszane z terenu miasta Przeworska w 2014 roku o kodzie 20 03 01 wyniosły – 4 204,69 Mg

 


 

Na podstawie sprawozdań przekazanych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie miasta Przeworska w 2013 roku odpady zagospodarowane były:

Na podstawie sprawozdań przekazanych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie miasta Przeworska w 2013 roku odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 zagospodarowane były w:

 

  1. „Stare Miasto Park” sp. z o. o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk – Sortownia Odpadów Komunalnych w Giedlarowej – 1 175,5 Mg
  2. ZGK Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów – 15,3 Mg
  3. Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów – 57,7 Mg
  4. Składowisko Odpadów Komunalnych w Młynach, Dworska 67, Skołoszów, 37-550 Radymno – 41,2 Mg
  5. RIPOK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL, os. Rzeka 133 Tylmanowa – 2596,6 Mg
  6. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., Piastowska 22, 37-700 Przemyśl – składowisko odpadów – 200,2 Mg
  7. „Euro-Eko” sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych - 32,4 Mg

 

Ogółem zebrane i zagospodarowane odpady zmieszane z terenu miasta Przeworska w 2013 roku o kodzie 20 03 01– 4 118,9 Mg


Na podstawie sprawozdań przekazanych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie miasta Przeworska w 2012 roku odpady zagospodarowane były:

 

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne
Kod odebranych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych

„Stare Miasto Park” Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk - Sortownia Odpadów Komunalnych w Giedlarowej 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2500,0
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , Piastowska 22, 37-700 Przemyśl 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1664,5
Składowisko Odpadów w Młynach, Dworska 67, Skołoszów, 37-550 Radymno 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 343,8
Razem zebrane na terenie miasta Przeworska 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 4508,3
 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt