czwartek, 23 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEWORSK
ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEWORSK.

Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży „Orzełek”
ul. Sienkiewicza 14/9
tel. 782 605 554
(OPP) KRS 0000343258


Gminny Szkolny Związek Sportowy w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a


Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1A


Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół”, ul. Wierzbowa 8


Orkiestra Dęta w Przeworsku, ul. Lubomirskich 1 B


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Przeworsku
ul. Rynek 1

 


Polski Związek Filatelistów Okręg Rzeszów Koło Nr 75 w Przeworsku, ul. Piłsudskiego 8, tel. 16 648 24 72


Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe
ul. Rynek 1
tel. 783 199 293

 


Przeworski Klub Karate Kyokushinkai, tel. 512 344 652


Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej Leliwa 2010
http://pktr.przeworsk.um.gov.pl

 


Przeworskie Stowarzyszenie Kolarskie, ul. Misiągiewicza 26/6, tel. 510 211 739


Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, ul. Rynek 1, tel. 16 648 83 40


Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej w Przeworsku, ul. Krakowska 1, tel. 16 648 77 75


Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Przeworsku, ul. Stepkiewicza 1, tel. 16 648 38 80


Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” w Przeworsku, ul. Krakowska 30, tel. 16 648 73 39


Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku,  ul. Misiągiewicza 42,
(OPP) KRS 0000267831


Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Orzeł”, ul. Piłsudskiego 14, tel. 606 368 747


Stowarzyszenie Miłośników Sieci Komputerowych - Planeta w Przeworsku, ul. Misiągiewicza 14/9


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii w Przeworsku, ul. Lwowska 80


Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku, ul. Misiągiewicza 10


Stowarzyszenie Obrony Wartości Człowieka i Ojczyzny RP w Przeworsku, ul. Studziańska 8, tel. 16 648 23 48, 16 648 57 75
(OPP) KRS 0000210459


Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Orzeł”, ul. Misiągiewicza 10, tel. 600 184 924


Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10,
(OPP) KRS 0000230557


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku „Jedynka”, ul. Marii Konopnickiej 5
(OPP) KRS 0000262848


Stowarzyszenie Sympatyków MKS Orzeł 1945 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10 A


Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, ul. Lwowska 11
(OPP) KRS 0000281426


Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła w Przeworsku, ul. Marii Konopnickiej 19/66, tel. 16 648 83 40


Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu w Przeworsku, ul. Piłsudskiego 8, tel. 16 648 29 70, 16 648 76 92


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, pl. Dominikański 3, tel. 16 678 33 82,
(OPP) KRS 0000114345 z dopiskiem: TPD Przeworsk


Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U", Oddział Wojewódzki w Przeworsku, ul. Rynek 1


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przeworsku, ul. Piłsudskiego 8


Wzrastanie – świetlica, ul. Kasztanowa 1 tel. 16 648 81 77


Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca, ul. Lwowska 14, 16 648 70 65


Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej 1 Przeworska Drużyna „Borek”, ul. Kościelna 7, 663 199 343


Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Przeworski Związek Drużyn Harcerek „Jarzębina”, ul. Bernardyńska 22, tel. 500 467 682

 

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt