czwartek, 23 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

 

Nowa ustawa obowiązek segregowania odpadów komunalnych, wytwarzanych przez mieszkańców gmin. Segregowanie odpadów ma na celu nie tylko ochronę środowiska, ale również stwarza możliwość ponownego użycia wydawałoby się niepotrzebnych odpadów – śmieci, czyli poddanie ich tzw. recyklingowi. Odpadami komunalnymi (potocznie zwanymi  śmieciami) nazywamy odpady powstające w gospodarstwach domowych. Selektywnemu zbieraniu odpadów podlegają

 1. papier i tektura,
 2. tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe),
 3. metale,
 4. szkło bezbarwne i kolorowe,
 5. odpady wielkogabarytowe,
 6. odpady ulegające biodegradacji,
 7. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. odpady niebezpieczne m. in.: leki, chemikalia, farby, kleje rozpuszczalnikizużyte baterie i akumulatory
 10. zużyte opony,
 11. odzież i tekstylia.


Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Przeworska Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska, do segregowania odpadów komunalnych służą:

 • w zabudowie jednorodzinnej – kolorowe worki, które nieodpłatnie będą rozdawane według potrzeb,
 • w zabudowie wielorodzinnej – kolorowe pojemniki, które podstawione przez gminę i ustawione w tzw. „gniazdach” w porozumieniu z zarządcami usytuowane będą prawie przy każdym bloku.

 

Co się dzieje z odpadami po segregowaniu?

Trafiają one do sortowni, gdzie są segregowane w procesach mechanicznych i ręcznych.

 • Kartony przewiezione zostaną do recyklingu. Zużyty papier (makulatura) zostanie przetworzony na nowy.
 • Folia aluminiowa i polietylen podlegać będą dalszemu przetwarzaniu – w połączeniu z innymi plastikami wykorzystane zostaną do produkcji m. in. mebli ogrodowych, pojemników na odpady, kwietników dekoracyjnych czy uchwytów do narzędzi domowych.
 • Metale po przetopieniu posłużą do produkcji nowych wyrobów.
 • Szklane butelki i inne szklane odpady trafiają do hut szkła, gdzie po umyciu są przetopione. Następnie z otrzymanego szkła produkuje się nowe opakowania szklane.
 • Odpady zmieszane – czyli to czego nie możemy posegregować trafiają do zakładów termicznego przekształcania, gdzie w procesie utylizacji stają się źródłem energii cieplnej lub elektrycznej czyli cennym surowcem energetycznym. Pozostałości z tego procesu trafiają na składowisko.
 • Odpady wielkogabarytowe przekazane zostaną do specjalnych zakładów przetwarzania odpadów, gdzie poddane zostaną procesowi odzysku poprzez wyodrębnienie elementów drewnianych i metalowych. Następnie wysyłane są do zakładów utylizacji.
 • Część odpadów może trafić do przydomowych kompostowników (resztki żywności, rośliny doniczkowe i cięte kwiaty, fusy z kawy i herbaty, skorupki z jaj, obierki z warzyw i owoców), które potem mogą stać się pożytecznym nawozem.

Co się będzie działo z posegregowanymi odpadami?

Wszystkie odpady z żółtych, czy czerwonych worków i pojemników trafią do sortowni, gdzie większa ich część zostanie odzyskana, natomiast pozostałości z procesu sortowania trafią na składowiska odpadów komunalnych.

 • Opakowania szklane, butelki oraz słoiki trafiają bezpośrednio do zainteresowanych firm wykorzystujących je jako materiał w swojej produkcji, np. huty szkła.
 • Odpady zmieszane trafią do zakładów, w których będą najpierw sortowane w celu odzyskania wartościowych energetycznie składników, a następnie poddane kompostowaniu, by nie wydzielał się z nich metan. To czego nie da się odzyskać trafi na składowiska. W efekcie zaledwie 50% dotychczasowych odpadów trafi na składowiska – w przeciwieństwie do starego systemu, w którym było to 90 % odpadów.

Jak kompostować odpady?

Nowelizacja ustawy o utrzymania czystości i porządku dopuszcza prowadzenie przydomowego kompostownika, pod warunkiem że nie będzie on uciążliwy dla otoczenia

Prawidłowo przygotowany kompost jest przyjemny w dotyku, a zapachem przypomina ściółkę leśną. Uzyskanie odpowiedniego efektu ułatwi stosowanie dziesięciu podstawowych zasad kompostowania:kompostownik powinien być dostosowany wielkością do potrzeb gospodarstwa domowego,

 • pojemnik należy umieścić bezpośrednio na naturalnym podłożu, aby umożliwić dostęp do odpadów mikroorganizmom żyjącym w glebie i przyspieszającym naturalne procesy rozkładu materii. Taki pojemnik można zbudować z kamieni, cegieł, drewna lub wykorzystać plastikowe pojemniki z polietylenu o wysokiej gęstości, dzięki którym kompostownik jest mrozoodporny,
 • jeśli to możliwe, kompostownik powinien stać w zacienionej część ogrodu,
 • nie wszystkie odpady organiczne nadają się na kompost, trzeba je więc segregować,
 • im bardziej rozdrobnione odpady, tym szybciej ulegają rozkładowi,
 • ważne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności pryzmy kompostowej. Jeśli jest zbyt mokra i zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach, należy do niej dodać odpady wchłaniające wodę, np. tekturowe wytłoczki po jajkach albo papier gazetowy zgnieciony w kulki,
 • w celu przyspieszenia procesu rozkładu można przesypywać kolejne warstwy odpadów zwykłą ziemią ogrodową,
 • dodana do kompostownika szczepionka bakteryjna, dostępna w sklepach ogrodniczych, zabezpieczy kompost przed nieprzyjemnym zapachem i dodatkowo przyspieszy proces rozkładu,
 • raz na dwa tygodnie należy wymieszać zawartość kompostownika, żeby umożliwić dopływ powietrza do wszystkich warstw. Proces rozkładu z udziałem tlenu, w przeciwieństwie do beztlenowego gnicia, przebiega bez wydzielania nieprzyjemnego zapachu,
 • po dodaniu kolejnej porcji odpadów dobrze jest przykryć kompostownik (np. matą słomianą lub workiem z juty), aby nie tracił wilgoci i ciepła.


Czas oczekiwania na efekty to około 5-6 miesięcy. Jeśli kompostownik zostanie założony na wiosnę, to jesienią pierwsza porcja kompostu powinna być gotowa. 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt