czwartek, 23 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


JAK I KIEDY ZAPŁACIMY ZA ODPADY KOMUNALNE? - CENNIK I TERMINY PŁATNOŚCI
JAK I KIEDY ZAPŁACIMY ZA ODPADY KOMUNALNE? - CENNIK I TERMINY PŁATNOŚCI.

Opłata dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalona Uchwałą Nr XXVIII/411/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej od 1 lutego 2021 roku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość wynosi:
• 1-5 osób w wysokości 32,00 zł od osoby,
• 6 i powyżej w wysokości 30,00 zł od osoby.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka wynosi:
• 1-5 osób w wysokości 64,00 zł od osoby,
• 6 i powyżej w wysokości 60,00 zł od osoby.

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Kwota zwolnienia zgodnie z uchwałą wynosi 3 zł od osoby (od 1 lutego 2021 r.)


Obowiązujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2020 r. należy wnosić bez wezwania do:
1) 15 lutego za styczeń z dołu i luty z góry,
2) 15 kwietnia za marzec z dołu i kwiecień z góry,
3) 15 czerwca za maj z dołu i czerwiec z góry,
4) 15 sierpnia za lipiec z dołu i sierpień z góry,
5) 15 października za wrzesień z dołu i październik z góry,
6) 15 grudnia za listopad z dołu i grudzień z góry.

Opłatę należy uiścić:
• na konto: Getin Noble Bank SA Nr konta 71 1560 0013 2166 1681 5000 0010,
37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 6
• lub do kasy Urzędu Miasta Przeworska: KASA - piętro I, pok. nr 115, w godz. 8.00 - 12.00, Urząd Miasta Przeworska ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt