czwartek, 23 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z TERENÓW GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK ZEBRANYCH
MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z TERENÓW GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK ZEBRANYCH .

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Przeworska niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]

ROK 2012

„Stare Miasto Park” Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk - Sortownia Odpadów Komunalnych w Giedlarowej

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2 500

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl

1664,5

Składowisko Odpadów w Młynach, Dworska 67, Skołoszów, 37-550 Radymno

343,8

Razem

4508,3

MPGK Krosno Sp. z o.o., Fredry 12, Krosno, 38-400

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

1.4

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Paszczyna 62 B, Paszczyna 39-207 Brzeźnica

1,0

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Leżajsk, Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

10,3

Razem

12,7

„Stare Miasto Park” Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk - Sortownia Odpadów Komunalnych w Giedlarowej

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

1 250

ROK 2013

„Stare Miasto Park” Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk - Sortownia Odpadów Komunalnych w Giedlarowej

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1 175,5

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl

200,2

ZGK Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów

15,3

Składowisko Odpadów w Młynach, Dworska 67, Skołoszów, 37-550 Radymno

41,2

RIPOK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL, Os. Rzeka 133 Tylmanowa

2 596,6

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów

57,7

„Euro-Eko” Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych

32,4

Razem

4 118,9

Młyny 111 A, 37-550 Radymno

RIPOK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

EMPOL

Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

Sortownia odpadów komunalnych zanieczyszczonych kompostownia frakcji podsitowej

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

1 454,4

Stare Miasto Park” Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk - Sortownia Odpadów Komunalnych w Giedlarowej

36,1

Razem

1 490,5

ROK 2014

RIPOK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL, Os. Rzeka 133 Tylmanowa

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4 183,79

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl

20,9

Razem

4 204,69

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Leżajsk, Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

linia do odzysku

ul. Podolszyny, 37-300 Leżajsk

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

39,3

Razem

ROK 2015

RIPOK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL, Os. Rzeka 133 Tylmanowa

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4 314,78

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl

18,65

Razem

4 333,43

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Leżajsk, Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

linia do odzysku

ul. Podolszyny

37-300 Leżajsk

20 02 01

Odpady ulęgające biodegradacji

113,4

ROK 2016

RIPOK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL, Os. Rzeka 133 Tylmanowa

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4568,62

Zakłady Usługowe ”Południe” Sp. z o. o.

ul. Lubicz 14

31-504 Kraków

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów ul. Piastowska 22

37-700 Przemyśl

27,28

Razem

4 595,90

Kompostownia Osadów i Biokomponentów

KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Leżajsk, Żwirki i Wigury 3

37-300 Leżajsk

20 02 01

Odpady ulęgające biodegradacji

157,29

Składowisko Odpadów w Przemyślu

ul. Piastowska 22

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

1,18

Kompostownia Osadów i Biokomponentów

KOMWITA

20 02 01

Odpady ulęgające biodegradacji

157,29

Składowisko Odpadów w Przemyślu

ul. Piastowska 22

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

1,18

ROK 2017

Młyny 111 A,

37-522 Młyny

RIPOK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

EMPOL

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

Sortownia odpadów komunalnych zanieczyszczonych kompostownia frakcji podsitowej

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

350,200

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Sortownia Odpadów Komunalnych) Giedlarowa

„Stare

Miasto-Park” Sp. z o. o.

37-300 Leżajsk,

Wierzawice 874

4293,380

Zakłady Usługowe ”Południe” Sp. z o. o.

ul. Lubicz 14

31-504 Kraków

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów ul. Piastowska 22

37-700 Przemyśl

8,560

Razem

4652,14

Kompostownia Osadów i Biokomponentów

KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Leżajsk,

Żwirki i Wigury 3

37-300 Leżajsk

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

286,86

Składowisko Odpadów w Przemyślu

ul. Piastowska 22

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

0,97

ROK 2018

Sortownia odpadów komunalnych

zmieszanych, kompostownia

Giedlarowej, Stare Miasto - Park Sp. z o. o. Giedlarowa, 37-300 Leżajsk

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4 779,700

Kompostownia Osadów i

Biokomponentów KOMWITA

Siedlanka Boczna 2, Leżajsk, 37- 300 Leżajsk

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

192,917

ROK 2019

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Sortownia Odpadów Komunalnych)

Giedlarowej, Stare Miasto - Park Sp. z o. o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4 569,780

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku

ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

137,720

ROK 2020

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Sortownia Odpadów Komunalnych)

Giedlarowej, Stare Miasto - Park Sp. z o. o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

3 858,120

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku

ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

705,530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt