czwartek, 23 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


PAKIETY STARTOWE
PAKIETY STARTOWE.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/284/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele jednorodzinnych nieruchomości zamieszkałych otrzymają w styczniu każdego roku, tzw. „Pakiety startowe”. Będą one zawierać worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji, w ilości zależnej od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, zgodnie ze złożoną deklaracją opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. 1- 4 osób zamieszkujących:

  a. worek w kolorze niebieskim z napisem „Papier” - 1 sztuka,

  b. worki w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – 5 sztuk,

  c. worek w kolorze zielonym z napisem „Szkło” – 1 sztuka,

  d. worki w kolorze brązowym z napisem „Bio” – 4 sztuki.

 2. 5 i więcej osób zamieszkujących:

  a. worek w kolorze niebieskim z napisem „Papier” - 2 sztuki,


  b. worki w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – 8 sztuk,


  c. worek w kolorze zielonym z napisem „Szkło” – 2 sztuki,


  d. worki w kolorze brązowym z napisem „Bio” – 5 sztuk.
 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt