sobota, 25 lutego 2017
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

 

W 1387 roku król Władysław Jagiełło w uznaniu zasług nadał osadę Przeworsko i szereg innych włości Janowi z Tarnowa ówczesnemu wojewodzie sandomierskiemu, którego pieczęcią i herbem była Leliwa. Dzięki Tarnowskim Przeworsk umocnił się gospodarczo, co zaowocowało nadaniem 25 lutego 1393 roku, praw miejskich. Rok później król Jagiełło wydał przywilej poszerzający te prawa. Ustanowił m.in. trzy jarmarki w roku, urząd burmistrza, sąd miejski z „prawem miecza”, czyli uprawnieniami do wykonywania publicznie na rynku wyroków śmierci. Mieszczan wyłączono spod władzy urzędników królewskich.

Oryginał dokumentu króla Jagiełły, mówiący o nadaniu Przeworskowi praw miejskich, niestety zaginął.

Istnieje jednak jego kopia sporządzona w 1781 roku, wpisana na początku kopiariusza akt miasta Przeworska z tegoż roku, znajdującego się dziś w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Kopia ta została opublikowana przez Stanisława Kurasia w VI tomie „Zbioru dokumentów małopolskich”, wydanym w 1974 roku.

W kopiariuszu dokumentów magistratu przeworskiego z lat 1785-1789, który obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Pałacu Lubomirskich w Przeworsku, miejski pisarz przysięgły Jan Ćwikliński podał wykaz 46 dokumentów przekazanych władzom zaborczym. Wśród nich znalazł się i ten królewski z 1393 roku.

Do XVIII wieku Przeworsk był miastem prywatnym należącym początkowo do rodu Tarnowskich, później Ostrogskich, a następnie Lubomirskich. Na mocy ustawy z 1862 roku Przeworsk przestał być miastem prywatnym, a na jego pieczęci pojawił się napis „Magistrat Królewskiego Wolnego Miasta Przeworska”.

Z okazji 624. rocznicy nadania praw miejskich dla Przeworska, wszystkim Mieszkańcom grodu nad Mleczką burmistrz Leszek Kisiel składa serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.

 
UWAGA! PTASIA GRYPA

W związku z wystąpieniem ogniska wirusa ptasiej grypy /H5N8/ w m. Siennów, gm. Zarzecze, pow. przeworski, Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenie nr 3/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Więcej…
 
ZWYCZAJNA XXXIV SESJA RADY MIASTA

XXXIV Sesja Rady Miasta odbędzie się 28 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 13.00, w sali Ratusza, I piętro, Rynek 1 w  Przeworsku. Porządek obrad.

 
5% ZNIŻKI DLA DUŻYCH RODZIN

Burmistrz Miasta Przeworska informuje, że od 28.11.2016 r. firma Provision s.c. przystąpiła do programu wsparcia dużej rodziny na terenie miasta Przeworska. Mieszkańcy Przeworska posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli korzystać z 5% zniżki na cały asortyment w sklepie STOKROTKA mieszczącym się w Przeworsku przy ul. Lwowskiej 21 z wyłączeniem obowiązujących w sklepie promocji, wyrobów alkoholowych i tytoniowych, doładowań do telefonów oraz zakładów Totalizatora Sportowego.

 
PRZEDSIĘBIORCO NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do "CEIDG" Ministerstwo Rozwoju przestrzega przed tego typu ofertami.Wpis do CEIDG jest BEZPŁATNY.

 

2017-02-21
Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną wezwaniami do ...
2017-02-17
Urząd Miasta Przeworska – Referat Ochrony Środowiska informuje, że w roku 2017 można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadań ...
2017-02-17
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku zwraca się z uprzejmą prośbą do osób, które posiadają w prywatnych zbiorach pamiątki, zdjęcia, ...
2017-02-16
Szukamy właściciela psa znalezionego przy ul. Kościuszki. Prosimy o kontakt ze Strażą Miejską w Przeworsku - tel. 16 648 82 ...
2017-02-13
Trwa najważniejszy etap prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 – opracowywanie i wybór przedsięwzięć ...
2017-02-09
W nocy z 8 na 9 lutego br. w całej Polsce odbyło się badanie liczby osób bezdomnych. W Przeworsku strażnicy ...
2017-02-08
Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku ogłasza nabór aktorów do powstałego teatru amatorskiego. Zaprasza ludzi w różnym wieku mających pasję i ...
2017-02-07
Początkiem lutego ukazał się bezpłatny numer „Wiadomości Samorządowych Przeworska", podsumowujący rok 2016.  Zawarte są w nim informacje o inwestycjach zrealizowanych ...
2017-02-03
1 lutego 2017 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk oraz Gminą Błażowa na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. ...
2017-02-02
Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina o obowiązku złożenia w terminie do dnia 15 marca 2017 roku następujących sprawozdań za 2016 rok: zbiorczych zestawień danych ...
2017-01-31
Z okazji jubileuszu 70-lecia swojego istnienia Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku organizuje i ogłasza konkurs na wykonanie ekslibrisu okolicznościowego. Współorganizatorem ...
2017-01-27
Szanowni Mieszkańcy Przeworska i Gorliczyny! W związku z problemem hałasu komunikacyjnego z autostrady A4, zapraszamy na spotkanie w sprawie inicjatywy ...

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt